Thiết kế website - Sabio Tech

Trang chủ

Dự án

Hiệp hội Golf Hà Nội
Hiệp hội Golf Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Hiệp hội
Website của Hiệp hội Golf Hà Nội kết nối các hội viên, đối tác, nhà tài trợ

Tổ chức các giải golf
Hiệp hội Golf Hà Nội
Mạng Xã hội Trường Xưa (Version 1)
Mạng Xã hội Trường Xưa (Version 1)
Lĩnh vực hoạt động: Cộng đồng
Mạng xã hội tìm bạn cũ, kết bạn mới thông qua trường học, nghề nghiệp thành phố.

Version 1 của Trường Xưa được đông đảo (khoảng 1 triêu) bạn trẻ đón nhận và sử dụng làm công cụ giao lưu
Mạng Xã hội Trường Xưa (Version 1)
Dự án Giáo dục sớm Online
Dự án Giáo dục sớm Online
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục
Mạng Xã hội dành cho bố mẹ, ông bà cho việc giáo dục sớm cho trẻ

Bao gồm các chức năng test, đánh giá, tư vấn, học liệu và chương trình giáo dục sớm

Các chức năng cộng đồng và kết nối
Dự án Giáo dục sớm Online
Mạng Xã hội Nguồn Việt
Mạng Xã hội Nguồn Việt
Lĩnh vực hoạt động: Văn hóa
Mạng xã hội chia sẻ những văn hóa, tinh túy của nguồn cội Việt
Mạng Xã hội Nguồn Việt
Mạng Xã hội Học + Làm = Giàu
Mạng Xã hội Học + Làm = Giàu
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục
Mạng xã hội chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, cơ hội và kết nối những người có khát vọng làm giàu
Mạng Xã hội Học + Làm = Giàu
0985 661 348