Thiết kế website - Sabio Tech

Trang chủ

Dự án

Hệ thống Email Marketing
Hệ thống Email Marketing
Website: http://ums.vn
Lĩnh vực hoạt động: Internet
Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, email, mẫu email và gửi mail cho khách hàng

Thống kê lượng mở mail, đọc email, click link

Tạo các chiến dịch email, cài đặt email tự động và loạt email Auto Responder
Hệ thống Email Marketing
Dự án JSSS-NSRP
Dự án JSSS-NSRP
Lĩnh vực hoạt động: Hỗ trợ dân sinh
Phần mềm quản lý tập trung cho phép nhập liệu từ nhiều điểm.

Báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí

Gửi SMS thông báo theo nhiều tiêu chí
Dự án JSSS-NSRP
0985 661 348