Thiết kế website - Sabio Tech

Trang chủ

Kiến thức

 • Hosting là gì?
  Hosting là nơi lưu trữ dữ liệu và chia sẻ dữ liệu trực tuyến. Nó được lưu trữ trên các máy chủ để có thể truy cập được từ các dịch vụ trực tuyến như Web, Email, truyền file...
 • Tên miền là gì?
  Tên miền cũng như tên người, dùng để phân biệt nơi này với nơi kia trên Internet. Nhưng khác với tên người, tên miền không trùng nhau. Một tên miền chỉ được cấp cho một đơn vị duy nhất.
 • Tại sao doanh nghiệp phải có Website?
  Bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có văn phòng để thực hiện việc giao dịch với khách hàng. Ngày nay doanh nghiệp cần có thêm website để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của khách hàng.
 • Website là gì
  Website hiểu nôm na là một nơi chúng ta có thể truy cập vào ở mạng Internet. Khi vào đó chúng ta sẽ tiếp cận được thông tin mà chủ website mang đến
0985 661 348