Thiết kế website - Sabio Tech

Tên miền là gì?

20/07/2016
Tên miền cũng như tên người, dùng để phân biệt nơi này với nơi kia trên Internet. Nhưng khác với tên người, tên miền không trùng nhau. Một tên miền chỉ được cấp cho một đơn vị duy nhất.

Tên miền có 2 phần là phần tênphần đuôi (hoặc gọi là phần mở rộng) được phân biệt với nhau bằng dấu chấm (.). Phần tên được cấu tạo từ các chữ từ A đến Z (không phân biệt chữ hoa, chữ thường); các chữ số từ 0 đến 9 và dấu gạch ngang (-). Phần đuôi được định nghĩa sẵn (ví dụ .com, .net, .org, .vn, .com.vn....). Ví dụ đối với tên miền thietkeweb.xyz thì thietkeweb là phần tên, xyz là phần đuôi.

Phần tên thường liên quan tới đơn vị sở hữu tên miền, ví dụ như tên của đơn vị hoặc tên dự án họ định triển khai. Đó cũng là định vị thương hiệu của đơn vị sở hữu tên miền trên Internet.

Phần đuôi dùng để phân biệt loại tên miền. Ở cấp độ quản lý, có thể chia thành tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.Tên miền quốc tế do tổ chức  ICANN quản lý như .com, .net, .org..., Tên miền Quốc gia do từng quốc gia quản lý. Mỗi hệ thống tên miền quốc gia đều được gắn thêm mã quốc gia. Ví dụ phần đuôi kết thúc bằng .vn như .vn, .com.vn, .net.vn, .gov.vn... là tên miền Việt Nam quản lý. Mọi việc liên quan tới tên miền như mua, bán, khiếu nại.. đều đưa lên đơn vị quản lý tên miền để giải quyết.

Ngoài ra phần đuôi được phân theo lĩnh vực hoạt động. Thông thường .com (viết tắt từ commercial) được đăng ký cho các công ty, dự án thương mại, .net (viết tắt từ network) là các đơn vị hoạt động ở lĩnh vực Internet, .edu là lĩnh vực giáo dục, .org là các tổ chức... Tuy nhiên đây không phải là bắt buộc, một đơn vị thương mại có thể đăng ký tên miền .net làm website cho mình.

0985 661 348